Straatverbod aanvragen

Warning message

The service having id "facebook_widget" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Straat- en contactverbod

Regelmatig maken slachtoffers van stalking gebruik van de mogelijkheid om een straatverbod te eisen. De verdachte krijgt dan een verbod zich in een bepaald gebied op te houden. Dit gebied kan bestaan uit bepaalde straten, een park of zelfs een hele gemeente. Naast of in plaats van het straatverbod kan het slachtoffer ook nog een contactverbod eisen. Het is de verdachte verboden het slachtoffer aan te spreken of op te bellen (het verbod heeft ook betrekking op contact via email, schrijven of fax).

Goede reden

Een straat- of contactverbod wordt niet zomaar opgelegd. Er moet een goede reden voor zijn.
Bijvoorbeeld omdat de dader in de buurt vrij rondloopt en het slachtoffer zich door hem of haar bedreigd voelt. Of omdat de dader niet ophoudt tegen de wil van het slachtoffer in contact te zoeken of het slachtoffer op andere wijze lastigvalt. Getuigen die dit kunnen bevestigen, zijn belangrijk omdat zij de eis tot een straat- of contactverbod kracht bij kunnen zetten.

Aanvragen van een verbod

Het is op elk moment mogelijk een straatverbod te eisen. Dit kan op twee manieren gebeuren:
via het strafrecht of via het burgerlijk recht.

Wanneer gekozen wordt voor de weg van het strafrecht, verloopt de eis tot een straat- en contactverbod via de officier van justitie. Hij kan de rechter verzoeken hier een uitspraak in te doen.
Een straatverbod dat via de strafrechtelijke weg wordt opgelegd, is effectiever dan een straatverbod dat via een kort geding tot stand komt. Dat vindt althans de Bredase advocaat Frank Franssen. "Een civielrechtelijk straatverbod waaraan bij overtreding een dwangsom is gekoppeld, is veel moeilijker te handhaven. Je moet dan een deurwaarder inschakelen die die dwangsom, meestal enkele honderden euro's, moet innen. Dat gaat vaak moeizaam. Je kunt dan ook nog gijzeling overwegen, maar dat wordt nooit toegewezen. Dat vinden rechters een stap te ver in de inperking van de vrijheid van iemand." Maar ook wanneer iemand die een straatverbod overtreedt opnieuw wordt opgepakt, heeft dat uiteindelijk altijd een tijdelijk effect. "Geen enkele straf is honderd procent effectief, want je kunt iemand niet tot in het oneindige blijven vastzetten. Je kunt hopen dat mensen zich aan een straatverbod houden, maar je kunt ze niet persoonlijk tegenhouden."
 

Vragen om een straat- of contactverbod kan dus ook via het burgerlijk recht. Het slachtoffer moet dan een kort geding aanspannen. Voordeel is dat zowel de procedure als de zitting vrij snel verlopen. Een van de nadelen is dat de kosten behoorlijk hoog kunnen zijn. Voor het voeren van een kort geding is een advocaat nodig. In het geval van een civielrechtelijk straatverbod kan de politie tegen een overtreder zeggen: 'U moet zich verwijderen'. Doet iemand dat niet en zegt hij bijvoorbeeld 'dat zoek ik zelf wel uit', dan kunnen ze hem aanhouden op grond van een andere overtreding, namelijk het niet luisteren naar de politie.

Een straat- of contactverbod geeft helaas geen garantie dat de veroordeelde zich eraan houdt.
Meestal wordt het verbod gekoppeld aan een dwangsom die bij overtreding opeisbaar is. Als de veroordeelde zich niet aan het verbod houdt, wordt via de advocaat een deurwaarder ingeschakeld. Er moeten ten minste twee getuigen zijn die voor de deurwaarder verklaren dat het verbod is overtreden. Pas daarna kan de deurwaarder overgaan tot het vorderen van de dwangsom.

Bron: Ministerie van Justitie & BN de Stem 15-10-2008

 

afbeelding toevoegen: 
views insert 1: